Home » Tag Archives: สุนัขพันธุ์ ไทยหลังอาน นิสัย

Tag Archives: สุนัขพันธุ์ ไทยหลังอาน นิสัย

สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน ( Thai Ridgeback ) สุนัขประจำชาติไทย

สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน ( Thai Ridgeback ) สุนัขประจำชาติไทย

ประวัติความเป็นมาของสุนัขพันธุ์ ไทยหลังอาน ( Thai Ridgeback ) เป็นสุนัขพันธุ์หนึ่งที่มีต้นกำเนิดขึ้นมาจากสุนัขในกลุ่ม Wolf และ Jackal ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลทำให้สุนัขไทยหลังอาน เป็นสุนัขพันธุ์พื้นเมืองที่อยู่ในย่านเอเชียตะวันออกในเขตร้อน ซี่ง สุนัขพื้นเมืองในเขตนี้ จะดูมีลักษณะคล้าย ๆ กัน เช่น สุนัขในประเทศลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า มาเลเซีย และบางแถบของประเทศจีน สุนัขในแถบนี้จะมีกะโหลกศีรษะเป็นสามเหลี่ยมรูปลิ่ม มีกรามใหญ่ที่แข็งแรง มีหูทั้งสองข้างตั้งชัน ...

Read More »