Home » Tag Archives: ไฟท้ายมอเตอร์ไซค์

Tag Archives: ไฟท้ายมอเตอร์ไซค์

กรุงศรี ออโต้ ร่วมมือกับผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ทุกแบรนด์จัดกิจกรรม “เปลี่ยนไฟท้าย ฟรี”

กรุงศรี ออโต้ ร่วมมือกับผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ทุกแบรนด์จัดกิจกรรม “เปลี่ยนไฟท้าย ฟรี”

โครงการ “LET’sponsible” เป็นโครงการที่ กรุงศรี ออโต้ จัดทำขึ้นมากว่า 4 ปี เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นกับทุกคนในสังคมด้วยการรณรงค์ความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนน โดยในปีนี้ กรุงศรี ออโต้ เล็งเห็นถึงความสำคัญของชีวิตผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน (อ้างอิง ข้อมูลสถิติการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นขององค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทย*) ซึ่งมีสาเหตุหลักจากความประมาทเลินเล่อ รวมทั้งการละเลยไม่ตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในภาวะที่สมบูรณ์ต่อการใช้งาน ซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่มักจะมองข้าม และนำมาซึ่งอุบัติเหตุได้บ่อยครั้ง และหนึ่งในนั้นตัวอย่างที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งก็คือการที่ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ปล่อยให้ไฟท้ายเสียและไม่เปลี่ยนหลอดไฟให้ใช้ได้ตามปกติ ซึ่งมีทั้งที่ตั้งใจไม่เปลี่ยนและที่ไม่ทันสังเกตเห็น และกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดบนท้องถนนได้เสมอ ...

Read More »