Home » สัตว์เลี้ยง » สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน ( Thai Ridgeback ) สุนัขประจำชาติไทย

สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน ( Thai Ridgeback ) สุนัขประจำชาติไทย

สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน ( Thai Ridgeback ) สุนัขประจำชาติไทย

Advertisement

ประวัติความเป็นมาของสุนัขพันธุ์ ไทยหลังอาน ( Thai Ridgeback ) เป็นสุนัขพันธุ์หนึ่งที่มีต้นกำเนิดขึ้นมาจากสุนัขในกลุ่ม Wolf และ Jackal ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลทำให้สุนัขไทยหลังอาน เป็นสุนัขพันธุ์พื้นเมืองที่อยู่ในย่านเอเชียตะวันออกในเขตร้อน ซี่ง สุนัขพื้นเมืองในเขตนี้ จะดูมีลักษณะคล้าย ๆ กัน เช่น สุนัขในประเทศลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า มาเลเซีย และบางแถบของประเทศจีน สุนัขในแถบนี้จะมีกะโหลกศีรษะเป็นสามเหลี่ยมรูปลิ่ม มีกรามใหญ่ที่แข็งแรง มีหูทั้งสองข้างตั้งชัน มีเส้นหลังตรง มีหางตั้งยกขึ้นเหมือนดาบหรือเคียว

แต่สำหรับสุนัขไทยหลังอานแล้ว จะมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว คือ มีขนบริเวณหลัง มักจะขึ้นในแนวย้อนกลับ ที่สุนัขพันธุ์อื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกันของประเทศต่าง ๆ ไม่มี และนี่จึงเป็นที่มาของสุนัขไทยหลังอาน และนับได้ว่าเป็นจุดเด่นที่สำคัญเลยทีเดียว

และจากงานวิจัยของร.ศ. สุรวิช วรรณไกรโรจน์ อาจารย์ประจำคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พบว่า มีภาพเขียนผนังถ้ำในยุคหินใหม่อายุราว 2000 ปี ที่จังหวัดนครราชสีมาและอุทัยธานี เป็นรูปสุนัขหูตั้งหางดาบ สีพื้นยืนคู่กับพรานธนูและลายเสือ แต่ไม่ได้กำหนดว่านั่นคือสุนัขไทยหลังอาน

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังไม่พบว่ามีการบันทึกเรื่องราวของสุนัขไทยหลังอานก่อนรัชสมัยรัชกาลที่ 9 เพราะสมุดข่อยยุคต้นรัตนโกสินทร์ที่กล่าวถึงสุนัขมงคลก็ไม่ได้กล่าวถึงสุนัขหลังอาน หรือสุนัขที่มีขนย้อนกลับบนแผ่นหลังแต่ประการใด ทั้งนี้ผู้วิจัยยังได้ศึกษางานวิจัยของนักประวัติศาสตร์ชาวซิมบับเว พร้อมทั้งใช้ข้อมูลทางพันธุศาสตร์ตั้งสมมติฐานว่า สุนัขที่มีลักษณะหลังอาน ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน น่าจะถือกำเนิดขึ้นจากการกลายพันธุ์จากสุนัขพันธุ์ปกติซึ่งไม่มีอาน ไม่น้อยกว่า 1500 ปีมาแล้ว

อย่างไรก็ตาม สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน ยังคงถูกจัดให้เป็น “สุนัขประจำชาติไทย” โดยเป็นสุนัขที่สามารถช่วยปกป้องเตือนภัย ดูแลทรัพย์สิน และช่วยยังชีพในการออกป่าล่าสัตว์ ของคนไทยมาแต่โบราณกาล เราจะสามารถพิสูจน์ได้ว่า สุนัขไทยหลังอานของเราเคยอยู่คู่กับคนไทยเรามานานมากแล้ว

หมาพันธุ์ไทยหลังอาน ( Thai Ridgeback ) สุนัขประจำชาติไทย

ลักษณะโดยทั่วไปของสุนัขสายพันธุ์ ไทยหลังอาน

สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน ( Thai Ridgeback ) เป็นสุนัขที่มีขนาดกลาง ไม่ใหญ่และไม่เล็กจนเกินไป จุดเด่นโดยรวมของพวกมันอยู่ที่ ขนสั้น หูตั้งเป็นรูปสามเหลี่ยม และปลายจมูกสีดำ และมีขนย้อนกลับที่กลางหลังยาวไปตามแผ่นหลัง นอกจากนี้ ไทยหลังอาน ยังคงมีลักษณะของการเป็นนักล่าสูง ทำให้ดูสง่าผ่าเผย น่าเกรงขามไปอีกรูปแบบหนึ่ง แถมสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานยังคงมีนิสัยจงรักภักดีต่อผู้เลี้ยงอีกด้วย

นิสัย

ด้วยลักษณะบวกกับนิสัยโดยรวมแล้ว สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน ( Thai Ridgeback ) เป็นสุนัขที่มีนิสัยการเป็นนักล่าอย่างชัดเจน ทั้งรูปร่างและลักษณะที่มีพละกำลัง บวกกับมีลักษณะปราดเปรียวร่วมด้วย แถมพวกมันยังคงมีความสามารถในการกระโดดอย่างยอดเยี่ยม มีความเฉลียวฉลาด มีความมั่นคง แข็งแรง กล้าหาญ และเด็ดเดี่ยวเป็นที่หนึ่ง แต่ก็ยังคงรักและชอบความเป็นอิสระสูง มีความซื่อสัตย์ รักเจ้าของ และมีความจงรักภักดีอย่างน่าชื่นชม

Advertisement

จุดเด่น

สุนัขพันธุ์ไทยหลังอานเป็นสุนัขที่มีขนาดกลาง ไม่ใหญ่และไม่เล็กจนเกินไป จุดเด่นโดยรวมของพวกมันอยู่ที่ ขนสั้น หูตั้งเป็นรูปสามเหลี่ยม และปลายจมูกสีดำ และมีขนย้อนกลับที่กลางหลังยาวไปตามแผ่นหลัง

 จุดด้อย

ถึงแม้ว่าไทยหลังอาน จะเป็นหมาที่ดูสง่างาม แข็งแรงเพราะมีรูปร่างลักษณะในการเป็นนักล่าสูง แต่ถึงอย่างไรผู้เลี้ยงดูก็ควรให้ความใส่ใจ และคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะไทยหลังอานยังคงเสี่ยงต่อการเป็นโรคทางพันธุกรรมสูงนั่นเอง

การเลี้ยงดูสุนัขสายพันธุ์ ไทยหลังอาน

การเลี้ยงดูสุนัขสายพันธุ์ ไทยหลังอาน

 • การให้อาหาร

การให้อาหารสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน ผู้เลี้ยงดูสามารถให้อาหารได้ตามปกติ ซึ่งผู้เลี้ยงดูสามารถให้อาหารสลับกับอาหารเม็ด และไม่ควรลืมที่จะให้น้ำแก่สุนัข

 • การดูแลรักษาความสะอาด

เป็นสุนัขที่มีขนสั้น ส่งผลทำให้เรื่องของการดูแลรักษาความสะอาด กลายเป็นเรื่องง่าย ๆ ที่ผู้เลี้ยงดูไม่ต้องเคร่งเครียดเท่าไหร่นัก เพราะฉะนั้น การดูแลอาบน้ำ จึงสามารถทำได้แค่ 1 ครั้งต่อเดือน ไม่จำเป็นจะต้องอาบน้ำบ่อยจนเกินไป

 • การออกกำลังกาย

สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน จำเป็นจะต้องออกกำลังกายอย่างน้อย 2 – 3 ครั้งต่อสัปดาห์ แต่ถ้าผู้เลี้ยงดูสามารถนำพาพวกเขาไปออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันได้ ก็นับได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยทีเดียว

 • พื้นที่ในการเลี้ยงดู

ผู้เลี้ยงดูจำเป็นจะต้องมีพื้นที่ในการเลี้ยงดูมากพอสมควร และควรที่จะมีกรงนอนให้กับพวกเขาด้วย เพราะพื้นที่ที่เด่นชัด จะสามารถฝึกวินัยให้กับสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน

โรคภัยไข้เจ็บ กับสุนัขสายพันธุ์ ไทยหลังอาน

 • โรคผิวหนัง

ถึงแม้ว่าสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน จะมีขนสั้น แต่ถึงอย่างไรพวกมันก็สามารถเกิดโรคผิวหนังได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น ผู้เลี้ยงดูควรที่จะคอยดูแลรักษาความสะอาด พร้อมทั้งคอยสังเกต หากมีอาการผิดปกติ ควรพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุด

 • สุขภาพเสียเพราะอ้วนจนเกินไป

ผู้เลี้ยงดูควรระมัดระวัง อย่าทำให้สุนัขพันธุ์ไทยหลังอานของคุณ มีลักษณะที่อ้วนถ้วนสมบูรณ์จนเกินไป ควรนำพาพวกเขาไปออกกำลังกายอย่างเป็นประจำ หากพวกเขาเป็นโรคอ้วน ก็จะเกิดโรคอื่น ๆ ตามมาได้อย่างง่ายดาย และดูแลรักษาได้ยากมากเลยทีเดียว

สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน ( Thai Ridgeback ) สุนัขประจำชาติไทย

ข้อบกพร่องทางสายพันธุ์ ไทยหลังอาน

 • สุนัขพันธุ์ไทยหลังอานเพศผู้จะมีส่วนสูงประมาณ 24 – 26 นิ้ว และเพศเมียจะมีส่วนสูง 22 – 24 นิ้ว
 • ศีรษะไม่มีลักษณะแบนและลาดลง ดั้งมองไม่เห็นชัดเจน
 • ฟันไม่สบกันแบบกรรไกร
 • กระบอกปากไม่ยาวกำลังดี ริมฝีปากไม่ดำ หรือไม่เป็นสีน้ำตาลเข้ม ริมฝีปากไม่กระชับ มีความหย่อนคล้อย
 • ตาไม่เป็นรูปอัลมอนต์ ไม่เป็นสีน้ำตาลเข้ม และไม่มีขนาดกลาง
 • หูของสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานไม่อยู่ติดด้านข้างกะโหลก และหูไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมตั้งและโน้มไปข้างหน้า
 • จมูกไม่เป็นสีดำสนิท
 • หางไม่เป็นรูปดาบ
 • ขนไม่สั้น
Advertisement

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


one × = 7

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>